Læs mere om LAG-ordningerne her: www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper

  
LAG Haderslev - Tønder er støttet af den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne