LAG Haderslev - Tønder er støttet af den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.