LAG Haderslev - Tønder er støttet af den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm